HARI GHOSH STREET

Puja Name : 

HARI GHOSH STREET SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY

Puja 2017

FB_IMG_1503284089043

DSCF6840-1

HARI GHOSH STREET SARBOJANIN DURGOTSAB SAMITY

Pujo commitee details :

President: Dr. Partha Pratim Bhattacharya ,

Jt Secretary: Prasanta Sen & Dipak Basak

Address : 15 HARI GHOSH STREET, KOLKATA 700 006

email : harighoshstsarbojanin@rediffmail.com

number : 9748391098

facebook address : harighoshstreet.sarbojanin

«
»
Translate »