PALLI ASAR SPORTING CLUB

PALLI ASAR SPORTING CLUB
13937765_638831559613942_1230088954139377848_o
Pujo commitee details
SAHAPUR SARBAJANIN DURGOTSAB

State name

West Bengal
 address
11, Joy Krishna Paul Road, Kolkata – 700038
email address
sahapursarbojonindurgotsab@gmail.com
mobile number
9874373587
facebook address
Palli Asar Sporting Club

2016

13950713_641140262716405_143220072_o 13932317_641140466049718_687005319_o 13918768_641140479383050_1088192812_o 14001772_641139912716440_1696769752_o 13931634_641139472716484_1601984743_o 13950743_641139612716470_505396619_o1 13950580_641139576049807_964229680_o 13987838_641139132716518_835011577_o 13978107_641138746049890_332797416_o 13950743_641139612716470_505396619_o
13936617_641142376049527_261896037_n 13942528_641141996049565_855024824_n 13957386_641141789382919_1679868351_n 13941160_641141482716283_389698913_n 13940905_641141766049588_345758258_n 13932142_641142479382850_575070879_o

12189587_529209847242781_6736384413891597716_n 12065878_529209940576105_2752200669132311266_n 12042754_529209970576102_2681835086832333149_n

10689530_381433192020448_3573224376130150072_n 10689809_381436742020093_359931730045037319_n 10449486_381436978686736_6528437809147257538_n 10599518_381437195353381_2308885547140678686_n 10649603_384917538338680_3050136205143220464_n 13680999_638913852939046_8671935799053632932_n


13886280_638913912939040_5808668820460425285_n 13882235_638913936272371_3559065240574116517_n 13912624_638913856272379_5079781214371539773_n 13900772_638913042939127_634785787_n


1933823_544980385665727_6754517416345052180_n 12565599_558373907659708_4021926369970693682_n 12552521_558379024325863_5860329011752158777_n 942270_580128765484222_5181514602336641390_n 12573831_558373644326401_5204632076142391827_n 12400917_555098084653957_1129482308627228794_n 12507611_555096664654099_5443435639246612150_n 12509743_556679407829158_5821445501683080578_n
«
»
Translate »