mantra

অপরাধক্ষমাপনাস্তোত্র – aparAdhakShamApanAstotra

অর্গলাস্তোত্র – argalAstotra

কীলকস্তোত্র – kIlakastotra

কুঞ্জিকাস্তোত্র – kunjikAstotra

কুমারীকবচং রুদ্রয়ামলে – kumArIkavachaM rudrayAmale

কুমারীসহস্রনামস্তোত্রম্ – kumArIsahasranAmastotram

চণ্ডীকবচ – chaNDIkavacha

চণ্ডিকাহৃদয়কবচ – chaNDikAhRidayakavacha

চণ্ডিকাষ্টক – chaNDikAShTaka

চণ্ডীধ্বজস্তোত্র – chaNDIdhvajastotra

চণ্ডীপাঠ – chaNDIpATha

শ্রী চামুণ্ডেশ্বরী অষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ – shrI chAmuNDeshvarI aShTottarashatanAmAvaliH

শ্রী চামুণ্ডেশ্বরী অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রং – shrI chAmuNDeshvarI aShTottarashatanAma stotraM

তন্ত্রোক্তদেবীসূক্ত – tantroktadevIsUkta

তীব্রচণ্ডিকাস্তোত্র – tIvrachaNDikAstotra

দেবী অপরাধ ক্ষমাপন স্তোত্র – devI aparAdha kShamApana stotra

দেবী কবচ – devI kavacha

দেবীপন্চরত্নস্তুতি – devIpancharatnastuti

দেবীক্ষমাপনস্তোত্র – devIkShamApanastotra

দুর্গা আপদুদ্ধারাষ্টক – durgA ApaduddhArAShTaka

দুর্গাদেবী কবচ – durgAdevI kavacha

দুর্গাকবচ এবম্ ব্রহ্মাণ্ডমোহনাখ্যম্ – durgAkavacha evam brahmANDamohanAkhyam

দুর্গাচন্দ্রকলাস্তুতিঃ – durgAchandrakalAstutiH

দুর্গাদকারাদিসহস্রনাম স্তোত্র – durgAdakArAdisahasranAma stotra

দুর্গা দ্বাত্রিংশন্নামাবলী – durgA dvAtriMshannAmAvalI

দুর্গানক্ষত্রমালিকাস্তুতিঃ – durgAnakShatramAlikAstutiH

দুর্গাপংচরত্ন – durgApa.ncharatna

দুর্গামানসপূজা – durgAmAnasa pUjA

দুর্গাষ্টক – durgAShTaka

দুর্গাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র – durgAShTottarashatanAmastotra

দুর্গাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্র মালামন্ত্র – durgAShTottarashatanAmastotra mAlAmantra

দুর্গাষ্টোত্তরশতনামাবলী – durgAShTottarashatanAmAvalI

দুর্গাষ্টোত্তরশতনামাবলী ২ – durgAShTottarashatanAmAvalI 2

দুর্গা সহস্রনামস্তোত্র – durgA sahasranAmastotra

দুর্গা সপ্তশ্লোকী – durgA saptashlokI

দুর্গা সপ্তশতী ৪ – durgA saptashatI

দুর্গাসূক্ত – durgAsUkta

দুর্গাস্তুতি – durgAstuti

দুর্গাস্তুতিমহাভারত – durgAstutimahAbhArata (Mahabharata)

দুর্গাস্তোত্রম্ – durgAstotram

দেবী মাহাত্ম্য এবম্ দুর্গা সপ্তশতী – devI mAhAtmya evam durgA saptashatI

দেবী মাহাত্ম্য সপ্তশতী – devI mAhAtmya saptashati

দেবীমাহাত্ম্যস্তোত্র লক্ষ্মীশে যোগনিদ্রাং – devImAhAtmyastotra (lakShmIshe yoganidrAM)

নবদুর্গাপূজাবিধিঃ – navadurgApUjAvidhiH

নবদুর্গা স্তোত্র – navadurgA stotra

ভগবতীপদ্যপুষ্পাংজলীস্তোত্র মহিষাসুরমর্দিনীস্তোত্রাংকিত – bhagavatIpadyapuShpA.njalIstotra mahiShAsuramardinIstotrA.nkita

মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্র – mahiShAsuramardinI stotra

বংশবৃদ্ধিকরদুর্গাকবচ – va.nshavRiddhikaradurgAkavacha

মান্ধাতৃ শৈলেশ্বর্যষ্টক – mAndhAtRi shaileshvaryaShTaka

সপ্তশতী সিদ্ধ সংপুটমন্ত্র – saptashatI siddha saMpuTamantra

সিদ্ধকুংজিকাস্তোত্র – siddhaku.njikAstotra

«
»
Translate »