Chandikashakam

Chandikashakam

॥ চণ্ডিকাষ্টকম্ ॥

সহস্রচন্দ্রনিত্দকাতিকান্ত-চন্দ্রিকাচয়ৈ-
দিশোঽভিপূরয়দ্ বিদূরয়দ্ দুরাগ্রহং কলেঃ ।
কৃতামলাঽবলাকলেবরং বরং ভজামহে
মহেশমানসাশ্রয়ন্বহো মহো মহোদয়ম্ ॥ ১॥

বিশাল-শৈলকন্দরান্তরাল-বাসশালিনীং
ত্রিলোকপালিনীং কপালিনী মনোরমামিমাম্ ।
উমামুপাসিতাং সুরৈরূপাস্মহে মহেশ্বরীং
পরাং গণেশ্বরপ্রসূ নগেশ্বরস্য নন্দিনীম্ ॥ ২॥

অয়ে মহেশি! তে মহেন্দ্রমুখ্যনির্জরাঃ সমে
সমানয়ন্তি মূর্দ্ধরাগত পরাগমংঘ্রিজম্ ।
মহাবিরাগিশংকরাঽনুরাগিণীং নুরাগিণী
স্মরামি চেতসাঽতসীমুমামবাসসং নুতাম্ ॥ ৩॥

ভজেঽমরাংগনাকরোচ্ছলত্সুচাম রোচ্চলন্
নিচোল-লোলকুন্তলাং স্বলোক-শোক-নাশিনীম্ ।
অদভ্র-সম্ভৃতাতিসম্ভ্রম-প্রভূত-বিভ্রম-
প্রবৃত-তাণ্ডব-প্রকাণ্ড-পণ্ডিতীকৃতেশ্বরাম্ ॥ ৪॥

অপীহ পামরং বিধায় চামরং তথাঽমরং
নুপামরং পরেশিদৃগ্-বিভাবিতা-বিতত্রিকে ।
প্রবর্ততে প্রতোষ-রোষ-খেলন তব স্বদোষ-
মোষহেতবে সমৃদ্ধিমেলনং পদন্নুমঃ ॥ ৫॥

ভভূব্-ভভব্-ভভব্-ভভাভিতো-বিভাসি ভাস্বর-
প্রভাভর-প্রভাসিতাগ-গহ্বরাধিভাসিনীম্ ।
মিলত্তর-জ্বলত্তরোদ্বলত্তর-ক্ষপাকর
প্রমূত-ভাভর-প্রভাসি-ভালপট্টিকাং ভজে ॥ ৬॥

কপোতকম্বু-কাম্যকণ্ঠ-কণ্ঠয়কংকণাংগদা-
দিকান্ত-কাশ্চিকাশ্চিতাং কপালিকামিনীমহম্ ।
বরাংঘ্রিনূপুরধ্বনি-প্রবৃত্তিসম্ভবদ্ বিশেষ-
কাব্যকল্পকৌশলাং কপালকুণ্ডলাং ভজে ॥ ৭॥

ভবাভয়-প্রভাবিতদ্ভবোত্তরপ্রভাবি ভব্য
ভূমিভূতিভাবন প্রভূতিভাবুকং ভবে ।
ভবানি নেতি তে ভবানি! পাদপংকজং ভজে
ভবন্তি তত্র শত্রুবো ন য়ত্র তদ্বিভাবনম্ ॥ ৮॥

দুর্গাগ্রতোঽতিগরিমপ্রভবাং ভবান্যা
ভব্যামিমাং স্তুতিমুমাপতিনা প্রণীতাম্ ।
য়ঃ শ্রাবয়েত্ সপুরূহূতপুরাধিপত্য
ভাগ্যং লভেত রিপবশ্চ তৃণানি তস্য ॥ ৯॥

রামাষ্টাংক শশাংকেঽব্দেঽষ্টম্যাং শুক্লাশ্বিনে গুরৌ ।
শাক্তশ্রীজগদানন্দশর্মণ্যুপহৃতা স্তুতিঃ ॥ ১০॥

॥ ইতি কবিপত্যুপনামক-শ্রী উমাপতিদ্বিবেদি-বিরচিতং চণ্ডিকাষ্টকং
সম্পূর্ণম্ ॥

«
»
Translate »