shrichamundeshvarI ashTottarashatanamavalih

shrichamundeshvarI ashTottarashatanamavalih

॥ শ্রীচামুণ্ডেশ্বরী অষ্টোত্তরশতনামাবলী ॥

অথ শ্রী চামুণ্ডাম্বাষ্টোত্তরশত নামাবলিঃ ॥

ওঁ শ্রী চামুণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রী মহামায়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমত্সিংহাসনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীবিদ্যাবেদ্যমহিমায়ৈ নমঃ
ওঁ শ্রীচক্রপুরবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীকণ্ঠদয়িতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গিরিজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহাকাল্যৈ নমঃ । ১০
ওঁ মহাল্ক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
ওঁ মাহাবাণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ মনোন্মণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রশীর্ষ সংয়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সহস্রকরমণ্ডিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কৌসুংভবসনোপেতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রত্নকঞ্চুকধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গণেশস্কন্দজনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জপাকুসুম ভাসুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উমায়ৈ নমঃ । ২০
ওঁ কাত্যায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দণ্ডিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ করাঙ্গুলিনখোত্পন্ন নারায়ণ দশাকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ সচামররমাবাণীসব্যদক্ষিণসেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রাক্ষ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বগলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বালায়ৈ নমঃ । ৩০
ওঁ চক্রেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিজয়াঽম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপ্রেতাসনারূঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরিদ্রাকুঙ্কুমপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহাবলাঽদ্রিনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মহিষাসুরমর্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ মধুকৈটভসংহর্ত্র্যৈ নমঃ
ওঁ মধুরাপুরনায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগনিদ্রায়ৈ নমঃ । ৪০
ওঁ ভবান্যৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সত্যৈ নমঃ ।
ওঁ চক্ররাজরথারূঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জ্বলঃজিহ্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কালরাত্রিস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ নিশুংভ শুংভদমন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রক্তবীজনিষূদিন্যৈ নমঃ । ৫০
ওঁ ব্রাহ্ম্যাদিমাতৃকারূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শুভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ষট্চক্রদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ মূলপ্রকৃতিরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরমেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিন্দুপীঠকৃতাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমণ্ডলমধ্যকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চিদগ্নিকুণ্ডসংভূতায়ৈ নমঃ । ৬০
ওঁ বিন্ধ্যাচলনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ হয়গ্রীবাগস্ত্য পূজ্যায়ৈ নমঃ ।  var  পূজিতায়ৈ
ওঁ সূর্যচন্দ্রাগ্নিলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জালন্ধরসুপীঠস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দাক্ষায়ণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ নবাবরণসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ । ৭০
ওঁ নবাক্ষরমনুস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নবলাবণ্যরূপাড্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দ্বাত্রিংশত্জ্বলতায়ুধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কামেশবদ্ধমাঙ্গল্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চন্দ্ররেখা বিভূষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ চরাচরজগদ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যক্লিন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অপরাজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ওড্যান্নপীঠনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ললিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুসোদর্যৈ নমঃ ।
ওঁ দংষ্ট্রাকরালবদনায়ৈ নমঃ । ৮০
ওঁ বজ্রেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বহ্নিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বমঙ্গলরূপাড্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অষ্টাদশসুপীঠস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভেরুণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ ।
ওঁ পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রুণ্ডমালালসত্কণ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভণ্ডাসুরবিমর্ধিন্যৈ নমঃ । ৯০
ওঁ পুণ্ড্রেক্ষুকাণ্ড কোদণ্ডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুষ্পবাণ লসত্করায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শিবদূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বেদমাত্রে নমঃ ।
ওঁ শাঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ সিংহবাহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চতুঃ ষষ্ট্যূপচারাড্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ য়োগিনীগণসেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বনদুর্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ । ১০০
ওঁ কদম্ববনবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ চণ্ডমুণ্ড শিরঃছেত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ মহারাজ্ঞ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুধাময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীচক্রবরতাটঙ্কায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীশৈলভ্রমরাম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীরাজরাজবরদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমত্ত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ ॥ ১০৮
ইতি শ্রী চামুণ্ডাম্বাষ্টোত্তরশত নামাবলিঃ সম্পূর্ণং ॥
Translate »